Hong Kong International Art Fair 2009

Art Beatus (Hong Kong) in Booth #E07 at Hall 1, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong

May 13 - May 17, 2009