Special Events 2000 - 2018

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000 |


I Entra'cte I City Narratives I Melancholia Dreamland I Ebb and Flow I


Entr'acte
October 12 - December 7, 2018

City Narratives
August 10 - September 28, 2018Melancholia Dreamland
May 4 - June 20, 2018


Ebb and Flow
March 2 - April 20, 2018


I top I
For further information, please contact:

Canada: tel: (1) 604.688.2633, fax: (1) 604.688.2685