Water Flowing Creek Clear, 1997, by Zhang Jian-Jun

Water Flowing Creek Clear, 1997
Mixed media installation
by Zhang Jian-Jun

-| BACK |-